Vyberte si správnou velikost změkčovače vody

pan Fitinka 08.04.2018

Co to s tou vodou je? Poškozené spotřebiče, vlasy, podrážděná pokožka po koupání a magnet už nestačí. Co s tím? Co musíte vědět? Kdy je vlastně voda skutečně tvrdá? Poradíme vám, jak to řešit.

Jak funguje změkčovač vody

Nádoba změkčovače obsahuje katex. Katex je pórovitá pryskyřice, přes kterou proudí tvrdá voda. Pryskyřice aktivně zachycuje kladné ionty vápníku a hořčíku a mění je na nezávadné ionty sodíku. Používáním postupně pryskyřice ztrácí svůj náboj a po určité době je třeba ji regenerovat roztokem soli. Aby k této regeneraci nedocházelo zbytečně často, měli byste zvolit změkčovač se správným objemem katexu podle tvrdosti a spotřeby vody, kterou chceme změkčovat.  Katex má za úkol přeměnit kationty ve vodném roztoku. 

Meze tvrdosti vody

Pitná voda mmol/l °dH °fH
velmi tvrdá > 3,76 > 21,01 > 37,51
tvrdá 2,51 – 3,75 14,01 – 21 25,01 – 37,5
středně tvrdá 1,26 – 2,5 7,01 – 14 12,51 – 25
měkká 0,7 – 1,25 3,9 – 7 7 – 12,5
velmi měkká < 0,7 < 3,9 < 7

Pro zvolení správné velikosti potřebujeme vědět

Spotřeba vody - denní nebo týdenní
Tvrdost vody na vstupu

Další užitečné parametry

Průměr připojovací trubky
Maximálné hodinový průtok a harmonogram odběrů vody
Časový interval odběrů vody

Výpočet správné kapacity změkčovače vody

Pokud jsou k dispozici výše zmíněná data, je možné spočítat velikost změkčovače pomocí vzorce:

(litry pryskyřice ve změkčovači Z x 5) / (vstupní tvrdost vody X - výstupní tvrdost vody Y) = m3 změkčené vody před regenerací

Příklad kalkulace změkčovače pro rodinný dům (4 osoby)

(Z x 5) / (X - Y) x 1000 = litry změkčené vody

X (např. 35 francouzských stupňů), Y (např. 10 francouzských stupňů)

(17 x 5) / (35 - 10) x 1000 = 3400

Interval regenerace = 3400 / (250 x 4) = 3,4 dne

Pro běžné domácí použití obvykle postačí změkčovač o objemu 17 l pro většinu požadavků. Regenerace změkčovače vody by měla probíhat každé 3 až 4 dny.

Příklad kalkulace změkčovače vody pro bytový dům

Zvolte změkčovač podle tvrdosti a spotřeby vody nebo počtu bytových jednotek.

Čísla 9, 17, 26 apod. indikují litry pryskyřice v nádrži změkčovače vody.

U bytových jednotek se dvěma nebo více koupelnami nebo neznámou spotřebou vody doporučujeme zvážit zařízení s větší kapacitou.

POČET BYTŮ POČET UŽIVATELŮ SPOTŘEBA VODY litry/den

LITRY PRYSKYŘICE POTŘEBNÉ PRO ZMĚKČOVAČE VODY

TVRDOST VODY VE °fH
1 mmol/l = 10°fH (francouzské stupně)
1°fH = 0,56 °dH (německé stupně)

   15/30  30/35  35/40  40/45  45/50 
1 2 – 4  300 – 600  9 9 – 17  9 – 17  17 17
1 – 2  4 – 8  600 – 1.000  9 – 17  17 17 17 – 26  17 – 26 
2 – 3  8 – 12  1.000 – 1.800  26 26 – 35  26 – 35  26 – 35  35
3 – 4  12 – 18  1.800 – 2.600  26 – 35  35 35 35 – 54  35 – 54 
4 – 6  18 – 26  2.600 – 3.800  35 35 – 54  54 54 54
6 – 8  26 – 32  3.800 – 5.000  54 54 54 – 80  80 80
8 – 10  32 – 42  5.000 – 6.200  80 80 – 100  100 100 100
10 – 15  42 – 62  6.200 – 9.500  100 100 100 – 150  100 – 150  150 – 200 
15 – 24  62 – 92  9.500 – 13.700  150 200 200 250 250
24 – 35  92 – 140  13.700 – 21.000  250 250 250 – 300  250 – 300  300
35 – 45  140 – 180  21.000 – 30.000  300 – 350  350 350 350 350
45 – 60  180 – 240  30.000 – 38.000  350 350 350 350 – 500  350 – 500 
60 – 70  240 – 280  38.000 – 42.000  350 – 500  350 – 500  500 500 500

Pokud si nebudete vědět rady s výběrem změkčovače, rádi vám poradíme.

Zpět na blog
Zavolejte mi nebo napište

Naše produkty na merXu