Vodoměry a vodoměrné sestavy do rodinných domů

pan Fitinka 18.01.2017

Co je to vodoměr

Vodoměr sleduje stav odebrané pitné vody u vodovodních přípojek. Bývá osazen do vodoměrné soustavy. Hodnoty, které vodoměr naměří se potom odrážejí ve vaší fakturaci za vodu. Je tedy důležité se o vodoměr pečlivě starat, aby nedocházelo k nedorozumnění.

Vodoměry

Vodoměrná sestava

Každý vodoměr je umístěn ve vodoměrné sestavě. Musí obsahovat předepsané prvky. Osazení a výměnu vodoměru provádí provozovatel. Aby vodoměr fungoval správně, musíme ho chránit proti poškození a udržovat vodoměrnou sestavu ve funkčním stavu. Každá vodoměrná sestava by měla obsahovat:

Kulový kohout nebo uzavírací vřetenový ventil s odvodněním někde před a za vodoměrem - doporučujeme kulové kohouty nebo vřetenové ventily alespoň jednou za 6 měsíců uzavřít a otevřít. Zabráníte tím případnému poškození kohoutu nebo ventilu.

Kulový kohout na vodu
Filtr mechanických nečistot nebo Y-filtr před vodoměrem. Chrání vodoměr a vnitřní vodovod před poškozením případnými mechanickými nečistotami. Sítko ve filtru si zvládnete zkontrolovat a vyčistit sami. Stačí jednou ročně.


Zpětná klapka. Je to důležitá součást sestavy. Chrání vodoměr před poškozením např. při zpětném toku vody. Doporučujeme alespoň jednou za rok ověřit její funkčnost. Uzavřete kulový kohout nebo vřetenový ventil za vodoměrem a otevřete jeho vypouštění. Pokud ze systému nevyteče voda, zpětná klapka je funkční.

• Doporučovanou součástí vodoměrné sestavy je i regulátor tlaku vody. Regulátor tlaku vody se používá i u hygienicko-sanitárních zařízení (ohřívače vody, vodovodní armatury apod.) jako prvek ochrany k regulaci vstupního kolísavého tlaku vody z veřejné sítě na výstupní konstantní tlak do vnitřního rozvodu vody.

caleffi 5334 Tlakový redukční ventil šikmý, s napojením pro manometr

• Další doporučovanou součástí vodoměrné sestavy je i úpravna vody nebo filtry na vodu podle druhu znečištění vody. Znečištění poznáte rozborem vody. Ten Vám udělají na každé krajské hygieniské stanici. Na základě rozboru vody jsme schopni sestavit a doporučit účinný filtr.

Jak pečovat o vodoměr

Musíte mít vodoměr umístěný tak, aby k němu byl možný přístup. Dál musíte chránit vodoměr před poškozením. V podstatě vodoměr nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Ale pozor! Největším nebezpečím je pro vodoměr zima a mráz. Když vám přestane fungovat zpětná klapka, může to mít také špatný vliv. Např. i horká voda může ovlivnit funkčnost vodoměru. Sepsali jsme pro vás tedy několik rad, jak ochránit vodoměr.

Vodoměry

Jak chránit vodoměr proti mrazu

Máte vodoměr venku? Musíte udělat pár opatření.
1. Na vodoměr umístěte krycí vrstvu izolačního materiálu. Nejvhodnější je polystyrenová deska. Připevněte ji na spodní plochu víka venkovní vodoměrné šachty. Dál můžete použít izolační vatu, ale ne skelnou, nebo plastový pytel, naplněný drceným polystyrenem. Zapomeňte na materiály, které snadno podléhají hnilobě.
2. Venkovní vodoměrná šachta musí být pečlivě uzavřena. Její vstup musí být upraven tak, aby nemohla být zaplavena povrchovou vodou.
 

Jestli máte vodoměr uvnitř, je tu také pár opatření.
1. Přívodní potrubí před vodoměrem i vodoměr chraňte před nízkými teplotami. Je to podobné jako u vodoměru venku.
2. Pokud jste delší dobu mimo domov a je zima, nevypínejte úplně vaše topení. A dál uzavřete přívod vody před vodoměrem a vyprázdněte potrubí za ním.

Příklad vodoměrné sestavy

Kulový kohout nebo uzavírací vřetenový ventil s odvodněním - Filtr mechanických nečistot nebo Y-filtr - Vodoměr a mosazné šroubení k vodoměruZpětná klapka - Regulátor tlaku vody - Úpravna vody nebo Filtr na vodu - Kulový kohout nebo uzavírací vřetenový ventil s odvodněním - mezi jednotlivé armatury těsnění a spojovací mosazné vsuvky (fitinky)

Vodoměrnou sestavu můžete umístit přímo v objektu např. v místnostech v podzemním podlaží, v šachtě pod podlahou nebo ve výklenku ve zdi.  Můžete ji umístit i mimo budovu do vodoměrné šachty. Ta může být podzemní nebo nadzemní. Místo pro vodoměrnou sestavu by mělo být chráněno proti mrazu, suché, větrané a dobře přístupné.

 

Zpět na blog
Zavolejte mi nebo napište

Naše produkty na merXu