Povinná revize „neznačkových“ a značkových kotlů na tuhá paliva

pan Fitinka 11.10.2016

Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, stanoví § 41 odst. 15 (Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.). Po tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad předložit. Podle ustanovení § 17 odst. 1 písmene h) zákona o ochraně ovzduší je povinen každý provozovatel stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu tohoto zdroje.

Kontrolu může provádět pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle. Značkové kotle mohou kontrolovat pouze osoby s osvědčením vydaným naší společnosti. Seznam autorizovaných osob najdete na stránkách výrobce seřazené podle regionu. Když tam nebude, volejte výrobci.

Tepelný příkon kotle

Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti naleznete v návodu ke kotli.

Revize „neznačkového“ kotle

Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému ze značkových kotlů, může jejich kontrolu provést osoba proškolená společností s takto podobným značkovým kotlem. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením.

Kontrola kotle, který jste instalovali letos nebo vloni

V zákoně stáří kotle není zohledněno. Tzn., že musíte realizovat první kontrolu kotle v zákonem určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace. Platí pro všechny kotle na tuhá paliva vč. automatických kotlů.

Kontrola kotle, který používáte pouze jako záložní zdroj

Takový kotel na tuhá paliva, potřebuje revizi taky. Tzn. normálně v něm netopíte. Pouze ho máte připravený, jako záložní zdroj

Kontrola kotle, který máte v kotelně, ale nepoužíváte ho

Pokud máte kotel odpojený od topné soustavy i spalinové cesty a je viditelné, že kotel nepoužíváte jako tepelný zdroj, tak revizi nepotřebujete.

Seznam autorizovaných osob najdete na stránkách výrobce seřazené podle regionu. Když na stránkách seznam nebude, volejte přímo výrobci nebo nám a my Vám poradíme.

Odkazy na seznam proškolených revizních techniků např. značek

ATMOS http://www.atmos.eu/servisni-technici/

DAKON http://www.dakon.cz/povinne-kontroly-kotlu-tuha-paliva/

OPOP http://www.opop.cz/revize-kotlu

VIADRUS http://www.viadrus.cz/revize-115.html

P.S. - a nezapomeňte na platnou revizi spalinové cesty (komína).

 

Zpět na blog
Zavolejte mi nebo napište

Naše produkty na merXu