Nebezpečné plyny v domácnosti

pan Fitinka 25.10.2016

Chraňte se proti nebezpečným plynům

Nebezpečné plyny nás ohrožují běžně v domácnosti. Například v kuchyni při vaření to může být zemní plyn nebo propan-butan. Další plyny nás mohou ohrozit při vytápění a ohřevu vody. Tady se k zemnímu plynu a propanu-butanu přidává ještě oxid uhelnatý. Ten je velice zákeřný, protože není cítit ani vidět a může nás otrávit. Zemní plyn a propan-butan můžou vybuchnout. Chcete se chránit? Je pravda, že do plynu je přidávám tzv. odorant, silně zapáchající látka, takže v kuchyni lehce únik rozpoznáte. U rodinných domů v kotelnách , kde máte instalovaný plynový kotel, připadný únik zjistíte poněkud hůře. Levné detektory plynu reagují i na velké množství jiných látek, používaných v domácnostech. Alarm může spustit i při použití deodorantu, parfému, lihových prostředků atd. Smysl mají detektory úniku oxidu uhelnatého. Instalujte si proto detektory plynů a alarmy, které jsou kvalitní. Musíte si vybrat přístroj kvalitní. Jejich cena se pohybuje od jednoho tisíce korun. Jsou spolehlivé a vydrží bez výměny baterie, kalibrace a servisu až 10 let.

Vadu sporáků poznáte tak, že nehoří varná plocha po celém obvodu. U plynových kotlů a ohřívačů vody, u nichž je vidět plamen, je varovným signálem žlutý plamen bez modré složky. Při zjištění silného zápachu (úniku plynu) okamžitě uzavřete plyn před plynoměrem nebo ještě lépe před objektem. Otevřete okna a nezapínejte a ani nevypínejte elektrické spotřebiče. Nezvoňte na zvonek, nejlépe jej vypojte z elektřiny, aby vás nepřišel zkontrolovat soused. Co nejdříve pak informujte o poruše správce bytového domu nebo plynárenskou pohotovost.

Výbušný metan

Je hlavní složkou zemního plynu. Je hořlavý a výbušný. Můžete ho znát také pod názvem karban. Při pokojové teplotě je to plyn bez barvy a zápachu. Je lehčí než vzduch. 

Výbušný propan-butan

Je hořlavý a výbušný plyn. Můžete ho znát i pod názvem LPG. Používá se jako palivo při vaření, vytápění i osvětlování. 

Jedovatý oxid uhelnatý

Vzniká při nedokonalém hoření a spalování. Není cítit ani vidět. Je hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý. Je lehčí než vzduch, ale se vzduchem se mísí. Spaliny se zvýšenou koncentrací oxidu uhelnatého mají charakteristický vlhký zápach. Při prvním vdechnutí mají kyselou chuť. Čichem ovšem nelze poznat, zda spaliny obsahují nebezpečné množství jedovatého oxidu uhelnatého, to umí detektory oxidu uhelnatého.

Riziko snížíte

Pravidelnou kontrolou a revizemi zařízení a rozvodů. Instalací detektorů plynů a alarmů do domácnosti.

Detektory

Kvalitní detektory signalizují nebezpečné plyny již při malých koncentracích. Pořizovací cena není vysoká. Mají malé rozměry a hmotnost, takže nezaberou moc místa. Jednodušše je nainstalujete. Můžete je umístit do jakékoliv místnosti. Mají dlouhou životnost, nízké náklady na provoz a poskytovanou záruku. A navíc budete mít stále pocit bezpečí!

Umístění detektorů

Detektor zemního plynu umisťujte cca 10 cm pod stěnu pod strop. Metan je totiž lehčí než vzduch a stoupá nahoru. Poté se drží pod stropem.

Detektor propan-butanu umisťujte cca 15 cm nad podlahou. Tady je to přímo naopak a tento plyn klesá k zemi.

Detektor oxidu uhelnatého umisťujte cca 10 cm pod strop nebo do výše očí. Také detektor umisťujte do blízkosti karem a kotlů.

Detektory plynů a alarmy >>>

 

 

Zpět na blog
Zavolejte mi nebo napište

Naše produkty na merXu