Elektrický ohřívač vody Ariston a "noční proud"

pan Fitinka 16.02.2017

Co je to noční proud?

Noční proud byl levný tarif elektřiny, který se v dřívějších dobách využíval hlavně v noci a proto pojem noční proud. Dříve narození z nás si možná ještě pamatují zapnuté pračky pozdě večer kvůli levnější elektřině. Dnes už nás distributoři elektrické energie nechají vyspat. Nízký tarif  se dá běžně využívat v intervalu od 8 do 22 hod. Kdykoliv v tomto intervalu v závislosti na zvoleném tarifu. Jen se tomu dnes říká jinak.

Co je to HDO?

K přepínání mezi nízkým a vysokým tarifem dochází pomocí technologie Hromadného Dálkového Ovládání (HDO). HDO umožňuje na dálku vysílat signály pro zapínání nebo vypínání spotřebičů. HDO přístroj se namontuje do domácí rozvodné skříně s elektroměrem. K němu se potom na vlastní okruh připojí ty spotřebiče, které chcete mít na nízký tarif. Abyste mohli využívat levnou sazbu, musíte mít se svým dodavatelem elektrické energie sjednaný dvoutarifní sazbu. V tomto pásmu se střídá vysoký tarif s nízkým tarifem a od nich se pak odvíjí cena elektřiny. Na dvou tarifovou sazbu máte nárok, pokud máte v domácnosti připojený nějaký akumulační spotřebič, jako je třeba tepelné čerpadlo nebo elektrický ohřívač vody.

Jak je to s elektrickým ohřívačem Ariston a HDO?

V tuto chvíli žádný z elektrických ohřívačů vody ohřívačů Ariston, který se u nás nabízí, není uzpůsoben pro dvojtarifní sazbu (HDO). Ohřívače samotné je ovšem možné v takovém režimu provozovat. Jen musíte brát v úvahu, že ve chvíli, kdy není aktivní nižší tarif, ohřívač nefunguje. Nelze jej tedy ani zapnout, ani nastavit a ani displej nebude fungovat. V momentě, kdy dojde opět k přepnutí na nižší tarif, ohřívač je plnohodnotně použitelný. Výhodou také je, že si ohřívač pamatuje poslední nastavenou teplotu, tzn., že pokud zákazník ohřívá vodu na jinou než továrně nastavenou teplotu, bude si toto nastavení ohřívač pamatovat a není potřeba ho po každé změně tarifního pásma znovu nastavovat

Jen nezapomeňte vhodně zvolit objem ohřívače a počítejte s rozdílnou dobou ohřevu jednotlivých modelů vzhledem k délce vašeho levného tarifu (některý tarif má nižší sazbu 4x denně po 1 hodině, u jiných jsou intervaly rozdílné). Doporučuji se rozhodovat podle vašich nároků na teplou vodu a podle tarifu. Na jedné straně nízký tarif z dvoutarifního pásma a možná limitovaný potřebnou a možnou dobou ohřevu teplé vody (podle délky trvání nízkého tarifu) nebo ohřívač s např. funkcí ECO (ohřívače s elektronickým termostatem) a zvolit jednotarifní pásmo.

Tzn., pokud koupíte ohřívač, který není nastaven na dvou tarifní provoz a poprvé ho zapnete v nízkém tarifu, ohřívač si to bude už navždy pamatovat. Mimo nízký tarif ohřívač vypne a nebude vůbec fungovat. Ale nelekejte se, až se opět dostanete do pásma nízkého tarifu, ohřívač to pozná a sám se automaticky zapne podle svého posledního nastavení.

Zpět na blog
Zavolejte mi nebo napište

Naše produkty na merXu