Co dělat při úniku plynu

pan Fitinka 09.10.2016

Revize raději pravidelně a jednou za rok

Právnické a podnikající fyzické osoby, které si zakoupí plynové zařízení a spotřebič, musí provést revizi před uvedením do provozu. Této revizi se říká výchozí. Poté musí provádět revizi pravidelně.

Kontroly, za jejichž neprovedení hrozí pokuta

Týka se zařízení, která jsou ve vlastnictví právnické nebo podnikající fyzické osoby. V bytech jde tedy o plynovod k uzávěru před plynoměrem, který je instalovaný v předsíni, na WC nebo v instalační šachtě. Jste-li v podnájmu, všechny kontroly provádí majitel nemovitostí. V případě neprovedení revize však dotyčnému hrozí pokuta ve výši dvou milionů korun.

To, že to není povinné, neznamená, že to není důležité

Pro fyzické osoby toto pravidlo povinnosti revizí neplatí. Stačí jen instalovat zařízení v souladu s pravidly užívání a technickým návodem. Poté je povinnost udržovat zařízení v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví či majetku. Ale to že něco není povinné, neznamená, že to pro vás není důležité. Právě naopak. Nehod v důsledku plynových zařízení přibývá, měli byste si i vy nechávat provádět revize

Co dělat při úniku plynu?

1. Jednejte v klidu a s rozvahou

2. Uzavřete přívod plynu

3. Otevřete dveře a okna a větrejte

4. Oznamte únik plynu na linku 150 nebo 112

5. Nepoužívejte otevřený oheň ani jiné iniciátory výbuchu (vypínače, spotřebiče a elektrické přístroje)

První pomoc při otravě plynem

1. Postiženého okamžite vyneste na čerstvý vzduch

2. Udržujte jej v klidu a teple, sledujte stav dýchání a vědomí

3. Při zástavě dýchání začněte provádět umělé dýchání.

4. Vždy zavolejte lékaře

Bezdůvodně neriskujte. Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom majetek!

Detektory plynů a alarmy >>>

Zpět na blog
Zavolejte mi nebo napište

Naše produkty na merXu